Välkommen till Vänskapa Design & Hantverk

Butik & textilateljé

Öppettider

Måndag – fredag: 10-16

Lördag: 11-15

Söndag: stängt

Avvikelser, se fliken aktuellt.

 

 

Vänskapa är

Vänskapa design & hantverk  är med i nätverket HÅLLBART NÄRINGSLIV GÄVLE

Det här gör Hållbart Näringsliv Gävle. Hållbart Näringsliv Gävle arbetar för ökad affärsnytta och minskad miljöpåverkan inom områdena transporter, energi, konsumtion och avfall. Tillsammans identifierar nätverket konkreta åtgärder. Nätverket drivs av Näringslivsenheten Gävle och är en del av arbetet med Gävle kommuns miljöstrategiska program.

070-2264758

design@vanskapa.se

Kungsbäcksvägen 50