Jag som driver detta härliga hantverksföretag är:

 

Kerstin Lindell

 

.

Kerstin: Mitt skapande av en väv, ett föremål är alltid unikt. Samspel sker mellan färg, material, struktur och önskemål. Jag väver efter dina önskemål.

 

 

 

 

 

Vänskapa design & hantverk  är med i nätverket HÅLLBART NÄRINGSLIV GÄVLE

Det här gör Hållbart Näringsliv Gävle
Hållbart Näringsliv Gävle arbetar för ökad affärsnytta och minskad miljöpåverkan inom områdena transporter, energi, konsumtion och avfall. Tillsammans identifierar nätverket konkreta åtgärder. Nätverket drivs av Näringslivsenheten Gävle och är en del av arbetet med Gävle kommuns miljöstrategiska program.
Till nätverket kopplas expertkompetens från länet som exempelvis Nätverket Smart Resplan, Ekocenter på Region Gävleborg, BiodrivMitt och Högskolan i Gävle.

Nätverkets fyra fokusområden
Cirkulär ekonomi
Res och transportera smart
Hållbar energianvändning
Unika Hållbara Möten & Evenemang