Kerstin Lindell

Jag heter Kerstin Lindell och äger  Vänskapa design & hantverk.

Vänskapa design & hantverk med start 2007  har haft fler delägare men sedan jan 2014 är det jag som innehar och driver verksamheten.

Butik och atelje´finns på Kungsbäcksvägen 50 Gävle.

Vid ett besök i butiken upplever du en bred variation av hantverk, föremål att kunna bruka och använda. Hållbarhet och  miljövänligt är viktiga delar här.

Förutom ett rikt utbud i butiken, finns även möjlighet att göra unika textila beställningar. Det kan vara vävar( ofta mattor) eller enklare sömnadsändringar. I dialog med kunden växer beställningen till färdig vara!

Kerstin: Mitt skapande av en väv, ett föremål är alltid unikt. Samspel sker mellan färg, material, struktur och önskemål. Jag väver efter dina önskemål.

Vänskapa design & hantverk  är med i nätverket HÅLLBART NÄRINGSLIV GÄVLE

Det här gör Hållbart Näringsliv Gävle
Hållbart Näringsliv Gävle arbetar för ökad affärsnytta och minskad miljöpåverkan inom områdena transporter, energi, konsumtion och avfall. Tillsammans identifierar nätverket konkreta åtgärder. Nätverket drivs av Näringslivsenheten Gävle och är en del av arbetet med Gävle kommuns miljöstrategiska program.
Till nätverket kopplas expertkompetens från länet som exempelvis Nätverket Smart Resplan, Ekocenter på Region Gävleborg, BiodrivMitt och Högskolan i Gävle.

Nätverkets fyra fokusområden
Cirkulär ekonomi
Res och transportera smart
Hållbar energianvändning
Unika Hållbara Möten & Evenemang